Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej z audytem w Szczecinie

Świadectwa energetyczne realizujemy na terenie Szczecina i okolic (Stargard, Goleniów, Gryfino, Dobra, Mierzyn, Wołczkowo, Police itp.). Cena świadectwa energetycznego zależy od wielkości lokalu lub poziomu skomplikowania bryły budynku:

Mieszkanie – od 300 zł brutto

Lokal użytkowy – od 500 zł brutto

Dom jednorodzinny – od 500 zł brutto

Dom wielorodzinny – od 700 zł brutto

Pozostałe budynki – wycena indywidualna

Świadectwo energetyczne w Szczecinie i okolicy- z audytem, czy online?

Zlecając wykonanie świadectwa energetycznego w Szczecinie i okolicy z audytem na miejscu inwestycji możesz być pewien, że informacje wprowadzone do niego będą odzwierciedlały stan faktyczny, a odpowiedzialność za nie będzie spoczywać na audytorze. W przypadku świadectw charakterystyki energetycznej wykonywanych przez internet zlecający musi podpisać klauzulę o odpowiedzialności za przekazane dane. Coraz częściej poddawane w wątpliwość są także kwestie legalności świadectw online, ponieważ nie jest możliwe, aby audytor mógł na odległość stwierdzić stan faktyczny obiektu. Może to powodować różnego rodzaju problemy w przyszłości.

Świadectwo energetyczne dla domu i mieszkania

Świadectwo charakterystyki energetycznej – dla kogo?

Wraz z końcem kwietnia 2023 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Każdy właściciel dowolnej nieruchomości, kończąc budowę, sprzedając bądź wynajmując nieruchomość lub lokal musi dołączyć świadectwo energetyczne do dokumentacji. Jaki jest cel obowiązku posiadania takiego dokumentu? Z jednej strony, rządzący otrzymają kompleksowe dane na temat mieszkalnictwa w Polsce i jego energochłonności, co może być podstawą do określania przyszłych strategii wdrażania energooszczędnych rozwiązań. Z drugiej strony, kupujący, bądź wynajmujący będzie w stanie określić, jakich rachunków może spodziewać się po danym lokalu czy budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to za dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej lub w uproszczeniu – świadectwo energetyczne, to dokument, który wyznacza szacunkową ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku lub jego części. Składowymi świadectwa energetycznego są m.in.: energia na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i wentylacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych również chłodzenia i oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej posiada 10 letni okres ważności, liczony od dnia jego rejestracji. Dokument utraci ważność przed tym terminem, jeżeli zostaną wykonane prace budowlane lub instalacyjne, w wyniku czego zmianie ulegną parametry energetyczne budynku lub jego części (np. lokalu mieszkalnego). Do takich prac należy przykładowo wymiana okien, drzwi, wymiana źródła ciepła, czy docieplenie budynku.

Świadectwa energetyczne – często zadawane pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące świadectw energetycznych:

 1. W jakich sytuacjach wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
  Świadectwo energetyczne przekazuje się najemcy lub nabywcy przy sprzedaży i wynajmie budynku, jego części lub lokalu. Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba także dołączyć przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 2. Kto zleca wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej?
  Wykonanie świadectwa energetycznego zleca właściciel lub zarządca budynku – w przypadku najmu lub sprzedaży. W przypadku zakończeniu budowy obiektu budowlanego, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie obowiązek ten spoczywa na inwestorze.
 3. Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?
  Okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo energetyczne straci ważność przed tym terminem, jeżeli zostaną przeprowadzone prace budowlane lub instalacyjne, które wpłyną na zmianę charakterystyki energetycznej budynku lub jego części budynku (np. wymiana okien, docieplenie budynku, wymiana źródła ciepła).
 4. W jakiej formie zostanie wystawione świadectwo energetyczne?
  Świadectwo charakterystyki energetycznej opatrzone unikatowym numerem z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem uprawnionego audytora, dostarczamy w formie elektronicznej oraz papierowej.
 5. Które budynki są zwolnione z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?
  Zwolnieniu ze posiadania świadectw energetycznych podlegają budynki znajdujące się pod ochroną w myśl przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, miejsca kultu oraz wykorzystywane do działalności religijnej, gospodarcze oraz przemysłowe niezaopatrzone w źródło ogrzewania lub chłodzenia, budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, budyki mieszkalne, które są przeznaczone tylko do użytkowania najdłużej przez 4 miesiące w roku, gospodarstwa rolne o parametrze EP (energii pierwotnej) nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).
 6. Kiedy świadectwo energetyczne należy sporządzić dla lokalu, a kiedy dla całego budynku?
  Świadectwo energetyczne należy wykonać dla budynku, którego przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu jest budynek. Gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu jest lokal, należy wykonać świadectwo energetyczne dla częsci budynku, tj. lokalu.
 7. Czy przy zawieraniu umowy najmu trzeba dodać informację o przekazaniu świadectwa energetycznego?
  W ustawie nie ma takiego obowiązku, jednak zaleca się, żeby zamieścić informację o przekazaniu świadectwa energetycznego w umowie najmu.
 8. Kto wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej?
  Aby móc sporządzać świadectwa energetyczne należy być wpisanym do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwa energetyczne w Szczecinie i okolicy z Prospect Energy

Jako zespół doświadczonych inżynierów i audytorów jesteśmy w stanie zaoferować Ci atrakcyjne cenowo i profesjonalnie wykonane świadectwa energetyczne z audytem. Dzięki nim szybko zrealizujesz transakcję i nie będziesz miał żadnych problemów w przyszłości. Nr wpisu do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: 19138.

Zadzwoń: +48 575 114 271

lub wypełnij formularz pod przyciskiem :