Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej? 

To dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Składa się na nią energia na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Mówiąc w skrócie, dokument ten określa, ile rocznie zużyjemy energii oraz, po przeliczeniu przez nośnik energii, jakiej wysokości rachunków możemy się spodziewać.

Kalkulator i długopis na tle świadectwa charakterystyki energetycznej
Obrazy Michal Jarmoluk z Pixabay

Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej

Nie ryzykuj wysokich kar, w Prospect Energy wykonamy dla Ciebie świadectwo charakterystyki energetycznej w atrakcyjnej cenie. Cena zależna jest od wielkości lokalu / poziomu skomplikowania bryły budynku:

Mieszkanie – od 300 zł brutto

Lokal użytkowy – od 500 zł brutto

Dom jednorodzinny – od 500 zł brutto

Dom wielorodzinny – od 700 zł brutto

Pozostałe budynki – wycena indywidualna

Dlaczego warto wybrać świadectwo energetyczne z audytem, a nie online?

Wybierając usługę z audytem na miejscu inwestycji masz pewność, że dane zawarte w świadectwie będą odzwierciedlały stan faktyczny, a odpowiedzialność za nie będzie spoczywać na audytorze. W przypadku świadectw online zainteresowany prawie zawsze musi podpisać klauzulę o odpowiedzialności za podane dane. Dodatkowo, coraz częściej słyszy się o wątpliwościach legalności świadectw online ze względu na to, że nie jest możliwe, aby audytor mógł na odległość stwierdzić stan faktyczny obiektu.

Zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej od 2023 r.

Od końca kwietnia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Do tej pory świadectwa obowiązywały jedynie właścicieli nowych budynków (od 2009 r.), jak i domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. Zmiana polega na tym, że każdy właściciel dowolnej nieruchomości, sprzedając lub wynajmując ją, będzie zobowiązany takie świadectwo dołączyć do dokumentacji. Od tego czasu będzie też obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może wynieść nawet kilka tysięcy złotych, będzie ona w każdym przypadku zasądzana indywidualnie. Jaki jest cel rozszerzania obowiązku posiadania tego typu dokumentu? Z jednej strony rządzący otrzymają ważne dane na temat mieszkalnictwa w Polsce i jego energochłonności, co może stanowić podstawę do określania przyszłych strategii wdrażania energooszczędnych rozwiązań. Z drugiej strony, kupujący, bądź wynajmujący będzie w stanie określić, jakich rachunków może spodziewać się po danym lokalu czy budynku.

Nr wpisu do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: 19138. Zadzwoń: +48 575 114 271