W Prospect Energy wykonujemy również okresowe pomiary instalacji fotowoltaicznych. Firmy wykonawcze, realizując instalacje są zobowiązane do wykonania pomiarów elektrycznych, jednak różnie z tym bywa. Jeżeli taka usługa nie została ci zapewniona lub po prostu chcesz okresowo skontrolować stan swojej instalacji, zgłoś się do nas.

Wśród pomiarów podstawowych znajdują się:
– Sprawdzenie polaryzacji,
– Pomiar ciągłości przewodów,
– Pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC,
– Pomiar rezystancji uziemienia,
– Pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
– Pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów.