Gospodarstwo rolne z fotowoltaiką

Gospodarstwa rolne zużywają najwięcej energii w ciągu dnia, a to sprawia, że idealnie łączą się z instalacjami fotowoltaicznymi. Fotowoltaika produkuje energię, kiedy świeci Słońce, a gospodarstwo ją na bieżąco zużywa. Roczny współczynnik autokonsumpcji (zużycia energii na potrzeby bieżące, bezpośrednio z paneli, z pominięciem licznika i rachunków) w gospodarstwach rolnych może wynieść nawet 50%, w porównaniu z ok 30% w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W nowym systemie rozliczeń -net billing- sprzedajesz wyprodukowaną i niezużytą na potrzeby bieżące energię po comiesięcznie ustalonej dla prosumentów stawce. W momencie zapotrzebowania kupujesz ją od dostawcy energii elektrycznej, korzystając z portfela zasilonego sprzedaną przez siebie energią. Z portfela tego można jednak dokonać zakupu jedynie samej energii elektrycznej, koszty dystrybucyjne należy opłacić z własnej kieszeni. Realnie w skali roku, uwzględniając udział kosztów dystrybucyjnych, jak i pozostałe czynniki, rachunki można obniżyć o ok 75%. Decydując się na magazyn energii, możesz jeszcze bardziej podwyższyć ten współczynnik. Jeżeli w bilansie rocznym jakaś kwota pozostanie w twoim wirtualnym portfelu, możesz odebrać 20% tej kwoty.

Główną różnicą pomiędzy starym (net metering), a nowym (net billing) systemem rozliczeń jest to, że obecnie instalacji nie warto przewymiarowywać i budujemy je nieco mniejsze niż kiedyś. Rozliczamy się już nie w ilości wysłanych/ oddanych kWh (odzyskując 80% lub 70% wysłanej do sieci energii), a w wartości tych kWh, sprzedając/ kupując je. Na rachunku pozostaje więcej opłat niż poprzednio, jednak oszczędzamy dodatkowo na różnicy wielkości instalacji.

Dotacje dla gospodarstw rolnych

Przyszli użytkowanicy instalacji fotowoltaicznych mają do wyboru szereg różnych programów wsparcia:

– Program “Agroenergia”:

  • dla instalacji o mocy 10-30 kWp – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
  • dla instalacji o mocy 30-50 kWp – dotacja do 13% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
  • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii
  • budowa instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ – dodatek w wysokości 10 000 zł

– Ulga inwestycyjna – możliwość odliczenia od podatku rolnego do 25% wartości instalacji

– Program “Mój Prąd 4.0” – dla instalacji o mocy 2-10 kWp – dotacja od 4 000 zł na samą instalację PV, do 20 500 zł na instalację PV z magazynem ciepła, energii i systemem inteligentnego zarządzania energią

– Ulga termomodernizacyjna 17%/32% – możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym od podatku 17% lub 32% wartości instalacji

– Program “Czyste Powietrze” – dla instalacji o mocy 2-10 kWp – dotacja do 5 tys. zł (zamiennie z “Moim Prądem 4.0”)

– Programy “Mój Prąd”, “Czyste Powietrze”, “Agroenergia” oraz ulga inwestycyjna wykluczają się ze sobą. Ulgi termomodernizacyjnej nie można łączyć tylko z ulgą inwestycyjną.

W Prospect Energy wykonamy profesjonalny projekt z rozmieszczeniem paneli i przewidywanymi uzyskami oraz dokładną analizę rentowności instalacji fotowoltaicznej w twoim gospodarstwie.